Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

18-19/5 Aegean RTTY Contest

Προωθούμε ενημέρωση που λάβαμε από τον συνάδελφο SV8CYR:Το ερχόμενο Σαββάτο-Κύριακο  18-19 /5 είναι το 4ο Aegean RTTY Contest
Στήν ιστοσελίδα  www.aegeandxgroup.gr  υπάρχουν οι κανονισμοί και όσοι μπορείτε στηρίξτε τον διαγωνισμό αυτό.
Ευχαριστώ
Αλέξ.ΚΑρπαθίου
73
de SV8CYR
Aegean RTTY contest manager


Καλή επιτυχία.
73
AthensQRPNet: from HF & Oscars to X-band! Amateur radio at its bests.
https://sites.google.com/site/athensqrpnet/
http://www.facebook.com/pages/Athens-QRP-Net/204644222915852

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου