Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

SX5KL Kalolimnos 10-20 May 2013

DX PLUS
Hellenic Radio Amateur M.I. Team
10-20 May 2013
Kalolimnos Islet EU 001 /  SV5 Land
Dx Pedition

Operators:


SV1RP (cw)
SV1GE (ssb)
SV1RC (ssb)
SV2FWV (cw)
SV1JG (cw & ssb)
SV2BFN (ssb)
SV8GKE (cw)
SV1GRM (cw)
SV1ME (cw)

QSL Manager SV2FWV


                                                              ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου