Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Επείγον

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις 7/3/2012 με το Φ.Ε.Κ. αρ. 44 δημοσιεύθηκε ο Ν.4053 που άλλαζε κάποια άρθρα του Ν.3431 σε σχέση με τους ραδιοερασιτέχνες.
Παράλληλα όμως και ακριβώς μία ημέρα πριν κυκλοφορήσει ο νόμος που επέφερε αλλαγές στον Ν.3431 αναγγέλθηκε διαβούλευση για την ριζική αλλαγή του... Ν.3431
http://www.opengov.gr/yme/?p=2414

Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει στο Υ.Υ.Μ. & Δ. Προφανώς όμως οι υπηρεσίες του έχουν κάποια προβλήματα συντονισμού μεταξύ τους.
Σημειωτέον ότι για ένα τόσο σοβαρό νόμο όπως ο 3431 οι αρμόδιοι δίνουν μόνο 10 ημερολογιακές ημέρες προκειμένου να απαντήσει κάποιος στη διαβούλευση.

Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό δεν συμμετείχαμε μέχρι σήμερα στην παραπάνω διαβούλευση προκειμένου να μην δημιουργήσουμε άθελα μας προβλήματα.

Σήμερα στην παρακάτω διεύθυνση δημοσιεύθηκε η πρόταση της Ε.Ε.Ρ.:
http://www.raag.org/news.asp?ITMID=455&LANG=GR
Αφού διαβάσετε της παραπάνω προτάσεις και εφόσον συμφωνείτε, μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση χρησιμοποιώντας όλο ή μέρος του κειμένου ή στέλνοντας δικό σας κείμενο.

Η διαβούλευση θα κλείσει στις 16/3/12 ώρα 13:00.
73

-- 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου